Zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów” Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Prosimy o odesłanie paczki na adres, wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy.

ADRES DO ZWROTU - 

Racetorace ul. Piłsudskiego 2b 05-270 Marki

Przekroczenie terminów będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu. Produkt musi być w takim samym stanie jak w dniu otrzymania przesyłki. 

Towary nie spełniające wszystkich powyższych warunków będą odsyłane na koszt Klienta. Przy zwrotach koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

Zwrotów płatności dokonujemy maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu odebrania przesyłki od Klienta. Zwrot nastąpi w taki sam sposób, w jaki została dokonana wpłata.

W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności).